Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2018

Lịch Dương

Ngày 22 Tháng 02 năm 2018
22

Thứ Năm

Lịch Âm
Ngày 07 Tháng 01 năm 2018
07
Ngày Ất Dậu
Tháng Giáp Đần, Năm Mậu Tuất
Là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực Nguy
Tiết Khí: Vũ thủy (Mưa ẩm) - Kinh độ mặt trời 330°

Ngày Rất Xấu

Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
xem chi tiết

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

XEM THÊM TIN KHÁC
Updated at 01:53 - 22/02/2018