Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 26 THÁNG 07 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 26 Tháng 07 năm 2017
26

Thứ Tư

Lịch Âm
Ngày 04 Tháng 06 năm 2017
04
Ngày Giáp Dần
Tháng Đinh Mùi, Năm Đinh Dậu
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Nguy
Tiết Khí: Đại thử (Nóng oi) - Kinh độ mặt trời 120°

Ngày Cực Tốt

Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
xem chi tiết

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

Xem tất cả

XEM THÊM TIN KHÁC
Updated at 13:33 - 26/07/2017