Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 19 Tháng 11 năm 2017
19

Chủ Nhật

Lịch Âm
Ngày 02 Tháng 10 năm 2017
02
Ngày Canh Tuất
Tháng Tân Hợi, Năm Đinh Dậu
Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo, Trực Bế
Tiết Khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông) - Kinh độ mặt trời 225°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
xem chi tiết
XEM THÊM TIN KHÁC
Updated at 02:00 - 19/11/2017