Xem Tử Vi
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính


Duyệt mail: Gmail Yahoo mail Hotmail
HÔM NAY NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2017

Lịch Dương

Ngày 22 Tháng 09 năm 2017
22

Thứ Sáu

Lịch Âm
Ngày 03 Tháng 08 năm 2017
03
Ngày Nhâm Tý
Tháng Kỷ Dậu, Năm Đinh Dậu
Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực Bình
Tiết Khí: Bạch lộ (Nắng nhạt) - Kinh độ mặt trời 165°

Ngày Xấu, Dưới Trung Bình

Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
xem chi tiết
XEM THÊM TIN KHÁC
Updated at 11:19 - 22/09/2017